Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Ondernemershypotheek

Als zelfstandig ondernemer kunt u problemen hebben met het verkrijgen van een hypotheek. Een hypotheekverstrekker geeft vaak (ten onrechte) een negatief advies wanneer het om een hypotheek voor een zelfstandig ondernemer gaat. Dit komt doordat het beoordelen van een ondernemersinkomen voor de meeste hypotheekverstrekkers niet eenvoudig ligt. Uw inkomen staat namelijk niet vast.

Belangrijke aspecten van de ondernemers hypotheek

 • Deze hypotheekvorm houdt rekening met versnelde afschrijvingen die uw inkomen verlagen.

 • Voor de ondernemers hypotheek is het niet noodzakelijk dat u jaarstukken van de afgelopen drie jaar bezit. Ook een prognose jaar kan worden gebruikt om uw maximale hypotheek te bepalen.

 • Ook andere inkomsten dan het salaris worden meegenomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tantièmes of dividend

Voordelen

 • Bij het afsluiten van een ondernemershypotheek heeft de hypotheekverstrekker geen rigide houding bij bepaling van uw maximale hypotheek. Jaarstukken van de afgelopen drie jaar zijn geen voorwaarde. Tevens kunnen prognose jaren worden meegenomen bij bepaling van uw maximale hypotheek. Ook kunnen inkomsten of waarde opbouw, anders dan uw salaris, worden meegeteld.

 • De ondernemers hypotheek kent geen lange wachttijden. Zij wordt gekenmerkt door een snelle en efficiënte afhandeling van de aanvraag van uw hypotheek.

 • Binnen de ondernemers hypotheek zijn vele vormen mogelijk: de effecten hypotheek, annuïteiten hypotheek, aflossingsvrije hypotheek, lineaire hypotheek en zelfs een tweede hypotheek behoren tot de keuzemogelijkheden.

 • Omdat de ondernemers hypotheek speciaal voor ondernemers is, gelden hierbij geen extra hypotheekrente opslagen voor verhoogd risico. U profiteert dus van scherpe hypotheekrente tarieven.

Hoe uw persoonlijke ondernemershypotheek eruit komt te zien, hangt onder andere af van het feit hoeveel jaar aan inkomstengegevens u voor kunt leggen aan de hypotheekverstrekker.

 • Drie jaar aan inkomstengegevens
  Indien u al voor een langere periode zelfstandig ondernemer bent, en over drie jaar aan inkomstengegevens beschikt, zullen vrijwel alle geldverstrekkers uw hypotheek aanvraag accepteren. Normaliter wordt het gemiddelde van wat u de laatste drie jaar heeft verdiend als inkomen genomen. Aan de hand hiervan wordt uw maximale hypotheek berekend. Wanneer uw inkomen dalende is, wordt hier rekening mee gehouden.

 • Twee jaar aan inkomstengegevens
  Een beperkt aantal hypotheek verstrekkers, waaronder Hypotrust en de Postbank, heeft standaard hypotheekproducten voor ondernemers of zelfstandigen die over twee jaar aan inkomstengegevens beschikken.

 • Minder dan twee jaar aan inkomstengegevens
  Indien u over minder dan twee jaar aan inkomstengegevens beschikt, kunt u toch bij een aantal hypotheekverstrekkers terecht. Dit zijn onder andere SPARCK en ELQ. Zij zijn gespecialiseerd in risico hypotheken. Afhankelijk van uw specifieke situatie kunt u daar voor een hypotheek terecht. Hierbij wordt wel een opslag op de rente bepaald. Deze is afhankelijk van uw specifieke situatie.
  In sommige gevallen kan een adviseur die goede relaties heeft bij hypotheekverstrekkers ook een reguliere hypotheek voor u regelen. Of dit mogelijk is, hangt onder andere af van het type onderneming dat u drijft, uw opleidingsgraad, enzovoort.

Benodigde stukken
Naast de gebruikelijke zaken zult u als ondernemer over het algemeen de jaarcijfers moeten overleggen van de afgelopen jaren. Bij sommige geldverstrekkers zoals geldt dat hoe langer u zelfstandig bent, hoe meer mogelijkheden u heeft om uw inkomen aan te tonen. Als u al drie jaar of langer ondernemer of vrije beroepsbeoefenaar bent, dan kan een verklaring van uw accountant (RA/AA) voldoende zijn om uw inkomen aan te tonen. Bent u al 10 jaar actief? Dan kunt u ook volstaan met de aangiften en aanslagen van uw inkomstenbelasting.

Hypotheek met inkomensverklaring
Indien u over een Eigen Vermogen beschikt is het bovendien mogelijk een zogenaamde 'Self certified hypotheek' aan te vragen. Dit wordt ook wel een hypotheek met inkomensverklaring genoemd.

Een vast aantoonbaar inkomen is meestal een voorwaarde om een hypotheek te verkrijgen. Of voor ondernemers twee of drie volledige boekjaren. Er zijn echter situaties, dat niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden, maar een hypotheek toch mogelijk is. In deze gevallen kan een hypotheek verstrekt worden met een zogenaamde ‘inkomensverklaring’. Dit is een formulier waarop u zelf aangeeft een bepaald inkomen te hebben. Uw hypotheekadviseur moet deze verklaring medeondertekenen. Hij of zij zal u wel vragen gegevens te overleggen waar dit inkomen uit blijkt. Deze gegevens hoeven vervolgens niet aan de bank overlegt te worden.

De voorwaarden waaronder deze hypotheek verstrekt wordt, verschillen per geldverstrekker. Er kan maximaal tussen de 75% en 95% van de executiewaarde worden verstrekt. Eigen geld zal dan ook noodzakelijk zijn, indien het de aankoop van een woning betreft. Bij voldoende overwaarde kan deze hypotheekvorm soms uitkomst bieden om geld ‘uit het huis’ te halen.
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek